Evolutie van de apotheek


1969 - 1973 Pastorijstraat 8 Kasterlee

Apotheek Van Ballaer wordt in 1969 opgericht door Apr. Walter Van Ballaer.
Hij werkt samen met zijn vrouw Magda Van Laer in de Pastorijstraat 8, tot door verbredingswerken in het dorpscentrum de woning onteigend wordt. Er moet uitgekeken worden naar een nieuwe locatie, en in de Mgr. Heylenstraat blijkt een huis te koop te zijn.


1973 - 2009 Mgr. Heylenstraat 2 Kasterlee

In 1973, 4 jaar na de oprichting, verhuist de vestiging naar Mgr. Heylenstraat 2. Vanaf 1997 stapt Apr. Stefan Van Ballaer mee in de familiezaak.
In de jaren '90 wordt de informatisering langzaamaan doorgevoerd. Aanvankelijk dient die enkel om een continu stockbeheer te waarborgen.
Na 1997 komen daar ook boekhoudkundige functies bij, zoals een correcte toepassing van de derdebetalingsregel tussen apotheek, tarificatiedienst en Riziv. Nog later wordt ook het begin gemaakt van een farmaceutisch dossier per patiënt, iets wat in de toekomst meer en meer aan belang zal winnen.
In 2004 geeft Walter de fakkel door aan zijn zoon Stefan, die Apr.-titularis wordt.
In 2005 eindigt de mooie loopbaan van Apr. Walter Van Ballaer, die 32 jaar lang als apotheker ten dienste heeft gestaan van de Kastelse bevolking.
Naast modernisering van de bereidingsruimte - onder ander Unguator-technologie voor de bereiding van zalven en cremes en automatische capsulatoren voor de bereiding van capsules - wordt een softwareprogramma ontwikkeld om de protocollering, veiligheid en traceerbaarheid van bereidingen te garanderen. (referentie over bereidingen)
Vanaf 2005 werkt echtgenote Leen Heykants, landbouwingenieur en sinologe, voltijds mee in de zaak.


2007 - www.apotheekvanballaer.be

De website van apotheek Van Ballaer begint vanuit de wens wetenschappelijk gefundeerde informatie te verstrekken.
Deze benadering leidde tot de ontwikkeling van een eigenzinnige webshop die tegelijk informatie biedt over voorschriftplichtige geneesmiddelen als over voedingssupplementen, cosmetica en dergelijke.


2008 - nieuwe aspecten van het apothekersberoep

In februari 2008 wordt een homeopathisch labo geïnstalleerd. Hierdoor wordt het mogelijk homeopathische bereidingen op maat te maken onder gecontroleerde omstandigheden.
Het aspect farmaceutische zorg wordt een belangrijk aandachtspunt en het onderdeel "levering van medicatie in unidoses" kent even wat media-aandacht. In maart 2009 wordt Apr. Stefan Van Ballaer met een project over de kwaliteit van farmaceutische zorg die in woon- en zorgcentra geleverd wordt verkozen tot "Apotheker van het jaar 2008". (referentie over medicatieverdeling)
De gestage groei van de Belgische apotheken, de veranderende eisen aan inrichting die gepaard gaan met de ontwikkeling van farmaceutische zorg en een toenemend belang van mobiliteit en een goede bereikbaarheid, doen ons uitzien naar een grotere lokatie met voldoende parking, gelegen op een invalsweg.
Begin 2009 is het zover: de eenmanszaak wijzigt in Apotheek Van Ballaer bvba die het voormalige bankgebouw op de Pastorijstraat koopt.


vanaf 2009 Pastorijstraat 3 Kasterlee

In augustus 2009 verhuist de apotheek naar de Pastorijstraat 3. Vanaf nu is er steeds een medewerker die zich full-time met het maken van bereidingen bezighoudt.


2009 - aantoonbare kwaliteit in de apotheek

2009 is ook het jaar waarin een nieuw Koninklijk Besluit verschijnt, met een grote impact op de uitoefening van het beroep van apotheker.
Geleidelijk wordt de uitvoering van dit KB 2009 voorbereid.
De apothekers worden verplicht na te denken over hoe ze de kwaliteit die ze leveren kunnen aantonen en steeds verbeteren.
Om die taak in goede banen te leiden, besluiten mijn collega Raf Luyten en ik om een vennootschap op te richten met als doel het ontwikkelen van een praktisch hulpmiddel om het kwaliteitshandboek om te zetten naar de dagelijkse praktijk. (referentie over kwaliteit)
Januari 2012 wordt gestart met de uitvoering van het kwaliteitshandboek, ingebed in een kwaliteitsbeheersysteem waarvan QualityManager een essentiële pijler is.


2013 - www.apotheekvanballaer.be/verhuur

In januari 2013 wordt de verhuursite geactiveerd: thuiszorgmateriaal kan nu makkelijk on-line gehuurd of aangekocht worden.


2014 - continuïteit

Om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen, wordt onze ploeg uitgebreid tot 2 voltijdse apothekers en 3 voltijdse assistenten.
home
wachtdienst
ApoTech
FAGG
@
®
©
verklaringen
verklaringen