Verkoopsvoorwaarden

online geneesmiddelen en voedingssupplementen kopen

begrippen


koper
webshop
bestellijst
bevestigingsmail
informatiemail

bestelprocedure


Via de knop "plaats bestelling" op de webshop vult de koper alle contact- en betalingsgegevens in.
Met de knop "in orde" wordt een elektronische bestellijst verstuurd naar de apotheek.
Deze bestellijst wordt in de apotheek gecontroleerd.
Het resultaat van deze controle wordt normaal dezelfde of de volgende werkdag verzonden naar de koper:
- ofwel een bevestigingsmail, wat betekent dat alle producten beschikbaar zijn en aan de voorgestelde prijs kunnen verzonden worden volgens de door de koper gekozen betaalwijze.
In dit geval wordt de bestellijst onmiddellijk verwerkt volgens de gekozen betalingswijze.
- ofwel een informatiemail, met de reden waarom de bestellijst niet kan uitgevoerd worden.
In dit geval wordt gewacht op een schriftelijk antwoord van de koper, dat als nieuwe bestellijst geldt, waarna de bestelprocedure wordt hervat.

controle


Gelet op het gezondheidsaspect en de maandelijks wettelijk opgelegde prijsstructuur van geneesmiddelen, kan bij een geplaatste bestellijst geen aanspraak gemaakt worden op een effectieve levering. In het geval een bestelling niet als dusdanig kan uitgevoerd worden, wordt een informatiemail naar het door de koper opgegeven emailadres verstuurd.

Een bestellijst die verzonden wordt naar de apotheek, wordt eerst gecontroleerd in de apotheek.
Is de bestelling conform wat
- wetgeving,
- leverbaarheid,
- voorgestelde prijs
- gewicht
betreft, wordt die verwerkt.
Zijn er om een of andere reden wijzigingen aan de bestellijst, dan wordt een informatiemail naar het door de koper opgegeven emailadres verstuurd.


Controle van het wettelijk kader:
- Geneesmiddelen en grondstoffen die op de webshop ten onrechte als vrij aan te kopen gemerkt werden, worden tijdens deze controle weerhouden.
Wij maken gebruik van maandelijks aangeleverde, externe databases die informatie over tienduizenden producten bevatten. Hoewel deze databases van officiële bronnen afkomstig zijn, is het onze plicht de wettelijke aflevermodaliteiten in de apotheek te controleren alvorens de bestelling te aanvaarden.
Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een geplaatste bestelling die volgens de geldende wetgeving niet mag verzonden worden.
- Bestellingen van hoeveelheden van een geneesmiddel die een ernstig probleem of mogelijk misbruik doen vermoeden, of op een andere manier in strijd zijn met de deontologie, worden geweigerd.

Controle van de leverbaarheid:
Hoewel de webshop filters bevat om de bestelling van niet-beschikbare producten te vermijden, kan het voorkomen dat een product tussen het ogenblik van het doorzenden van de bestellijst naar de apotheek en de verwerking ervan, onbeschikbaar wordt.
Er wordt een informatiemail naar het door de koper opgegeven emailadres verstuurd.

Controle van de prijs:
Er kunnen prijswijzigingen optreden door
- fouten in de database op de webshop:
Wij maken gebruik van maandelijks aangeleverde, externe databases die informatie over tienduizenden producten bevatten. Hoewel deze databases van officiële bronnen afkomstig zijn, behouden wij ons het recht voor de getoonde prijzen te controleren alvorens de bestelling te aanvaarden.
- prijswijzigingen tussen het moment van doorzenden van de bestellijst en de verwerking in de apotheek:
De prijzen die gehanteerd worden, zijn de prijzen die geldig zijn op het moment van verwerking van uw bestelling.
Voor in België geregistreerde geneesmiddelen kan U de actuele prijs nakijken op www.bcfi.be.

Controle van het gewicht:
Voor bestellingen met een gewicht boven 10 kg vervallen de voorgestelde transportkosten en worden aparte transportkosten aangerekend. Er wordt een informatiemail naar het door de koper opgegeven emailadres verstuurd.

Verzakingsrecht bij overeenkomst op afstand

In België bedraagt de verzakingstermijn 14 kalenderdagen en loopt vanaf de dag na de dag van de levering van het product of het afsluiten van het dienstencontract.
Maar gelet op de Europese richtlijn betreffende namaakgeneesmiddelen (omgezet in de Belgische wetgeving door de wet van 20 juni 2013 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen) heeft de Europese Commissie in zijn nieuwe richtsnoeren betreffende de goede distributiepraktijken (GDP) voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, bijkomende strenge regels opgelegd aan iedereen die actief is in het opslaan en vervoeren van geneesmiddelen, waaronder ook de apotheker.
Hierdoor vervalt het verzakingsrecht op geneesmiddelen.
Daar waar het verzakingsrecht wel van toepassing is, dient U te noteren dat de kosten voor terugzending voor eigen rekening zijn; op een vraag tot afzien van een verkoop kan uiteraard alleen ingegaan worden als de goederen de apotheek ongeopend en in een onberispelijke staat bereiken.

Verzakingsrecht bij overeenkomst op afstand

In België bedraagt de verzakingstermijn 14 kalenderdagen en loopt vanaf de dag na de dag van de levering van het product of het afsluiten van het dienstencontract.
Maar gelet op de Europese richtlijn betreffende namaakgeneesmiddelen (omgezet in de Belgische wetgeving door de wet van 20 juni 2013 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen) heeft de Europese Commissie in zijn nieuwe richtsnoeren betreffende de goede distributiepraktijken (GDP) voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, bijkomende strenge regels opgelegd aan iedereen die actief is in het opslaan en vervoeren van geneesmiddelen, waaronder ook de apotheker.
Hierdoor vervalt het verzakingsrecht op geneesmiddelen.
Daar waar het verzakingsrecht wel van toepassing is, dient U te noteren dat de kosten voor terugzending voor eigen rekening zijn; op een vraag tot afzien van een verkoop kan uiteraard alleen ingegaan worden als de goederen de apotheek ongeopend en in een onberispelijke staat bereiken.
home
wachtdienst
ApoTech
FAGG
@
®
©
verklaringen
verklaringen